Analog Zapper                 

              Modulet skifter (zapper) elektronisk mellem 7 tilsluttede analoge eller digitale indgange

              med 5, 10 eller 15 sek. mellemrum.

              Man får altså 7 indgange, men bruger kun 1 på styreenheden.

              Enheden kan bruges hvor en lidt langsom reaktionstiden på følerne kan accepteres.