Dorthe Christensdatter  ‎(I104)‎
Navn:
Dorthe Christensdatter

Køn: KvindeKvinde
      

Birth: 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death: 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Fakta og detaljer om personen
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe

Marriage Niels Pedersen - 1739 ‎(Alder 20)‎
Marriage Laurids Frandsen - 1760 ‎(Alder 41)‎ Guldager, Skast, Ribe

Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Reference Number 83
Last Change 12 september 2011 - 20:01:48 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F047)
Christen Jepsen
1688 - 1763
Anna Nielsdatter
1687 - 1763
Jep Christensen
-
Niels Christensen
-
Dorthe Christensdatter
1719 - 1781

Immediate Family  (F045)
Niels Pedersen
1715 - 1760
Maren Nielsdatter
1740 - 1815
Peder Nielsen
1742 -
Christen Nielsen
1744 -
Stephen Nielsen
1746 - 1816
Anne Nielsdatter
1748 - 1819
Søren Nielsen
1751 - 1808
Niels Nielsen
1754 - 1808
Jens Nielsen
1753 - 1804
Hans Nielsen
1758 - 1792

Immediate Family  (F882)
Laurids Frandsen
1733 - 1816


Noter

Shared Note
Niels Pedersen er født omkring 1715 i Fourfeld, Guldager sogn. Han døde samme sted 1760 i slutningen af juli måned efter skiftet at dømme og blev
begravet i Guldager .
Niels Pedersen blev gift omkring 1739 med Dorthe Christensdatter
der er født ca .1718 i Gesing, Bryndum sogn. Hun døde 1780 i Fourfeld og blev begravet den 4. april i Guldager. Hun blev 62 år.
Niels Pedersen var fæster under Ribe Hospital og havde overtaget
gården efter sin far. Den var på 4- 1 - 0-1½ tdr.hartkorn, en såkaldt
halvgård.
I en jordebog fra 1747 hedder det, at gårdens bygninger består af
12 fag salshus og 15 fag ladehus i mådelig stand . Der er en besætning på 4 heste, 4 køer, 2 kvier, 1 stud, 2 ungnød, 2 kalve og 2 grise. Han kan så 8- 9 tdr. rug, 3 tdr. byg , 9- 10 tdr. havre og avle 11-12 læs hø. Af ungt mandskab på gården nævnes sønnerne Peder Nielsen på 4 år, Chr isten Nielsen på 3 og Stephan Nielsen på 1, Så havde man tal på de stavnsbundne emner til landmilitsen.
Den 25 . august 1760 afholdtes skifte efter afdøde Niels Pedersen i
Fourfeld ‎(læs listen over indbo i Ingolf Mortensen bog, den er lang)‎
Udgift:
1. anføres hospitalets prætention, som er efter kgl. maj.s allernådigste forordning af 1/2.1722, besætning til stedet, som svarer for 4-1-o-1½ td.hartk.
a td. 1 plovbæst, som er til stedet, 4 bæster a 16 rdl, 1 beslagen vogn, Plov og harve
2.Den salig mands begravelsesbekostning.
3.Enken fordrede vederlag til hendes begravelse imod det hendes sal.mands kostet haver med
4.Fæld på bygninger blev sat til 24 fag reparation a 1 mark 8 skilling pr. fag
5.Skriversalær og stemplet papir
6.Vurderingsmændene fornøjer enken selv. Endelig fandt skifteretten for nødig at spørge enken, om nogen gæld enten vitterlig eller uvitterlig hæftede på stervboen, hun da samme rigtig ville angive, hvortil hun svarede, at intet var bevidst, men om noget skulle opdages, erbød hun sig samme at contentere.
Udgæld og besværing ................................ 102 - o - o
hvorefter der bliver 71 rdl.4 mk.7 sk. at arve, halvdelen til enken og halvdelen til børnene.
Dorthe Christensdatter giftede sig 2.gang med Laust Frandsen, som
den 20.dec.1760 fæstede Niels Pedersens gård af Ribe Hospital. Efter hendes død 1780 er der skifte mellem enkemanden og hendes 8 efterlevende børn af første ægteskab.
Niels og Dorthe fik 9 børn:
1. Maren Nielsdatter f.1740, d.1815 i Fourfeld, g.1780 m.Hans Nielsen f.1752 i Veldbæk, d.1815 i Fourfeld.
2. Peder Nielsen f.1742, d.i Roust, g.1767 m.Maren Jepsdatter.
3. Christen Nielsen f.1744, d.i Roust, g.1769 m.Johanne Bendixd.
4. Stephen Nielsen f.1747, d.1816 i Hjerting, g.1777 m.Karen Tonnesdatter f.ca.1752.
5) Anne Nielsdatter f.1749, d.1819 i Tobøl, g.1768 m.Christen Madsen f.1741 i Gesing, d.1806 i Tobøl.
6. Søren Nielsen f.ca.1752, d.før 1808 i Amsterdam.
7. Niels Nielsen f.ca.1754, d.180S i Sædding, g.1806 m.Birthe Olesdatter f.1772 i Sædding, d.1838 i Sædding.
8) Jens Nielsen f.ca.1756, d.1804 til søs, g.1778 m.Karen Hansdatter f.1749 i Sædding, d.1832 i Sædding.
9) Hans Nielsen f.ca.1758, d.1792 i Fourfeld, g.1785 m.Maren Hansdatter f.1759 i Novrup, d.1838 i Fourfeld.
Fødselsåret for barn nr.8, Jens Nielsen, varierer fra kilde til kilde. Her siges han at være født ca.1756, en anden kilde siger ca.1753.

Kilde: Ingolf Mortensen


Shared Note
Christen Jepsen er født omkring 1688 i Gesing, hvor han levede til sin død 1763. Han blev begravet i Bryndum den 1.maj, 75 år gammel.
Efter Ribe Hospitals fæsteprotokol fæstede Christen Jepsen i Gesing
den 2. januar 1711 den 1/4 gård i Gesing, som "Las Jørgensen, der
var soldat 5½ år under kaptajn Gruinhagen, efter at han havde fæstet,
og som døde forgangen år på flåden, havde på 1-6-2-1 tdr.hartkoæn ...
....... og skal ægte enken, Dorthe Thomasdatter"
Der var vist ingen børn i dette ægteskab.
Den 22.august 1717 fæstede Christen Jepsen desuden den 1/8 gård, som
salig Svend Mortensen havde i Gesing på 0-6-3-1 2/3 tdr. hartkorn.
Dorthe Thomasdatter er vel død 1717, for den 12.december 1717 blev
Christen Jepsen gift i Skads kirke med:
Anne Nielsdatter,
der er født omkring 1687 i Andrup, Skads sogn. Hun døde 1763 i Gesing, 76½ år gammel, og blev begravet den 17.april på Bryndum kirkegård.
I en jordebog fra Ribe Hospital 1747 hedder det om Christen Jepsen,
at han har en 3/8 gård med 3 heste, 3 køer, 2 kvier, 4 stude, 1 kalv
18 får, 10 lam, 2 svin og 3 gæs. Han såede 3 tdr. rug, 20 skp.byg, 8-9 tdr.havre og avlede 1o læs hø. Bygningerne bestod af 9 fag salshus og 14 fag ledehus i mådelig stand. Af ungt mandskab var der sønnen Niels Christensen på 13 år.
Når det siges, at bygningerne var i mådelig stand, betyder det vist nok jævnt god eller forsvarlig stand.
Den 1o. september 1750 gav Christen Jepsen ejendommen fra sig, og sønnen Niels Christensen overtog fæstet mod at betale 6 rdl.4 mark i fæstepenge .
Christen og Anne fik så vidt vides 5 børn, og traditionen tro blev den første datter opkaldt efter den første afdøde kone.
1. Dorthe Christensdatter f.ca.1718, d.1780 i Fourfeld, g.1.g.ca. 1739 m.
Niels Pedersen f.ca.1715 i Fourfeld, d.176o samme sted,.
g.2.g.1760 m.Laust Frandsen f.1733 i Fourfeld, d.1816 samme sted.
2. Niels Christensen f.1722.
3. Jep Christensen f.ca.1725, d.1803 i Bryndum, g.1.g.ca.1745 med
Kirsten Lauridsdatter f.1725 i Bryndum, d.1759 samme sted, g.2.
g.1759 m.Karen Jensdatter f.1740 i Bryndum, d.1819 i Bryndum.
4) Anne Christensdatter f.1728.
5) Niels Christensen f.1731, d.1775 i Gesing, g.1759 m. Kirsten
Nielsdatter f.1738 i Gesing, d.18oo samme sted.
Børnene nr.2 og 4 er ikke nævnt i skiftet 1791 efter fasteren, Valborg Jepsdatter i Gesing. De er sikkert døde som børn.

Kilde: Ingolf Mortensen


View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Christen Jepsen ‎(I105)‎
Birth omkring 1688 Gesing, Bryndum
Death 1 maj 1763 ‎(Alder 75)‎ Bryndum Kirke
-1 år
Mor
 
Anna Nielsdatter ‎(I106)‎
Birth omkring 1687 34 35 Andrup, Skads, Skast, Ribe
Death 17 april 1763 ‎(Alder 76)‎ Bryndum Kirke

Marriage: 12 december 1717 -- Skads Kirke
nr.1
Bror
Jep Christensen ‎(I2633)‎
Birth Bryndum, Skads, Ribe
nr.2
Bror
Niels Christensen ‎(I2634)‎
Birth Bryndum, Skads, Ribe
Death Gesing?
nr.3
Dorthe Christensdatter ‎(I104)‎
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe
Personens familie med Niels Pedersen
Ægtemand
Niels Pedersen ‎(I103)‎
Birth omkring 1715 58 Guldager, Skast, Ribe
Death 1760 ‎(Alder 45)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
4 år

 
Dorthe Christensdatter ‎(I104)‎
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Marriage: 1739
15 måneder
nr.1
Datter
Maren Nielsdatter ‎(I024)‎
Birth 26 marts 1740 25 21 Guldager, Skast, Ribe
Death 24 august 1815 ‎(Alder 75)‎ Guldager, Skast, Ribe
3 år
nr.2
Søn
Peder Nielsen ‎(I107)‎
Birth omkring 29 september 1742 27 23 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
2 år
nr.3
Søn
Christen Nielsen ‎(I108)‎
Birth omkring 13 september 1744 29 25 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
16 måneder
nr.4
Søn
Stephen Nielsen ‎(I109)‎
Birth 1746 31 27 Guldager, Skast, Ribe
Death 30 december 1816 ‎(Alder 70)‎ Hjerting, Guldager, Skads, Ribe
3 år
nr.5
Datter
Anne Nielsdatter ‎(I110)‎
Birth 10 august 1748 33 29 Guldager, Skast, Ribe
Death 31 oktober 1819 ‎(Alder 71)‎ Guldager, Skads, Ribe
2 år
nr.6
Søn
Søren Nielsen ‎(I111)‎
Birth 1751 36 32 Guldager, Skast, Ribe
Death før 1808 ‎(Alder 57)‎ Amsterdam
3 år
nr.7
Søn
Niels Nielsen ‎(I112)‎
Birth 1754 39 35 Guldager, Skast, Ribe
Death 1 september 1808 ‎(Alder 54)‎ Sædding, Guldager
-1 år
nr.8
Søn
Jens Nielsen ‎(I113)‎
Birth omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen
5 år
nr.9
Søn
Hans Nielsen ‎(I114)‎
Birth 1758 43 39 Guldager, Skast, Ribe
Death 18 november 1792 ‎(Alder 34)‎
Personens familie med Laurids Frandsen
Ægtemand
Laurids Frandsen ‎(I1931)‎
Birth 7 marts 1733 34 22 Fouerfeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 4 maj 1816 ‎(Alder 83)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
-14 år

 
Dorthe Christensdatter ‎(I104)‎
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Marriage: 1760 -- Guldager, Skast, Ribe