Jens Nielsen  ‎(I113)‎
Given Names: Jens
Surname: Nielsen

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe
Death: 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen

Fakta og detaljer om personen
Birth omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe

MarriageReligious Marriage
Karen Hansdatter - 22 oktober 1778 ‎(Alder 25)‎
Death 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen

Last Change 3 marts 2013 - 19:37:58 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F045)
Niels Pedersen
1715 - 1760
Dorthe Christensdatter
1719 - 1781
Maren Nielsdatter
1740 - 1815
Peder Nielsen
1742 -
Christen Nielsen
1744 -
Stephen Nielsen
1746 - 1816
Anne Nielsdatter
1748 - 1819
Søren Nielsen
1751 - 1808
Niels Nielsen
1754 - 1808
Jens Nielsen
1753 - 1804
Hans Nielsen
1758 - 1792

Immediate Family  (F295)
Karen Hansdatter
1749 - 1832
Dorthe Jensdatter
1780 - 1866
Niels Jensen
1782 - 1842
Hans Søren Jensen
1784 -
Laurs Christian Jensen
1786 -


Noter

Note
FT1787 Boels Mand og Søe Farende
FT 1801 Farer til Skibs og har lidt Auling

Shared Note
Jens Nielsen er født omkring 1753 i Fourfeld, men den nøjagtige dato kendes ikke, da kirkebogen for årene 1750-60 er brændt. Han druknede under sejlads fra Tønningen 1804, men de nærmere omstændigheder er ikke fundet.
Jens Nielsen blev gift den 27 .nov .1778 i Guldager kirke med
27 . Karen Hansdatter. Til stede ved trolovelsen var Knud Nielsen, Christen Hansen, Jes Andersen, Jens Jensen, alle fra Sædding, og Søren Hansen og Niels Nissen fra Fourfeld.
Hun er født 1749 i Sædding, og hun døde den 6 . sept . 1832 i Sædding og blev begravet den 12.sept . på Guldager kirkegård.
Karen Hansdatter blev døbt den 30.nov. i Guldager kirke, men faddernes navne er ikke indført .
Den 23 . jan.1779 købte Jens Nielsen sin svigerfars ejendom i Sædding.
Det var kun en lille ejendom på 0- 1- 2- 2 tdr.hartkorn , og han gav 98 rdl . for den . Iflg. et dokument af samme dato skylder Jens Nielsen i Sædding Christen Jørgensen i Strandby 98 rdl . Måske har han lånt pengene til købet af stedet, måske er der tale om svigerfaderens restgæld til Chr. Jørgensen, så Jens Nielsen har fået ejendommen mod at overtage gælden og give svigerforældrene aftægt . Der blev i hvert fald samme dag skrevet aftægtskontrakt . Det har desværre ikke været
muligt at finde den, da den sikkert aldrig er blevet tinglæst.
I folketællingen 1801 siges om Jens Nielsen, at "han farer til skibs og har lidt avling" . Han er 46 år, og hans kone, Karen Hansdatter, er 51 år. Deres datter Dorthe på 20 år er hjemme. Hun væver. Desuden har de en plejesøn på 8 år hos sig .
Jens Nielsen står opført i sø- hovedrullen for Ribe amt 1802 . Man får at vide, at han er født i Fourfeld , er 47 år og 62 3/4" høj . Hans opholdssted er Sædding . Han er halvbefaren og fik søpatent 1802, er gift og har 5 børn . Hans ejendom er på 0- 1- 2- 2 tdr .hartk . Han har gjort i søtogt til orlogs og er nu i farten fra Hjerting med skipper Wintermand . Han befries for udskrivning som gårdmand . Kommanderet 1799 . Amtspas afleveret . S.S . ‎(Søsession? )‎ 1803 .
Efter sørullen 1803 er han stadig tjenstdygtig og sejler fra Hjerting toldsted . Skipper Wintermands navn er over streget og erstattet med T. Thomsen. Han er i fart fra Tønningen .
1804 nævnes Jens Nielsens far, Niels Pedersen. Sønnen sejler i fart fra Altona med skipper Thomas Thomsen, senere fra Tønningen med samme skipper . Meldt druknet, og skipperen ej hjemkommen, men skal bo i Tønningen . S. S.1805 . Bevist ved forhør 19 . jan.1805.
19. jan.1811 sælger Karen Hansdatter, sal . Jens Nielsens enke i Sædding, til sin søn Niels Jensen sit påboende sted i sædding, 0.1.2.2 tdr. hartkorn og et fortskifte nr. 2 på Sædding bys mark, som er indkøbt fra Thomas Ganer på Sønderris , har tk . 0- 0- 3- 1½ , tilsammen på 0- 2- 2- ½ tdr. har tk . for 150 rdl . Hans Christensen, Ravnsbjerg, hendes svigersøn, under skriver som værge .
Efter en obligation af 26 . jan . 1813 skylder Jens Nielsens enke , Karen Hansdatter i Sædding , Christen Christensen i Strandby ‎(en søn af Chr. Jørgensen)‎ 150 r dl. Det ser ud, som om denne obligation er en fornyelse af en tidligere obligation fra 1807, også på 150 rdl.
Det har nok været svært at slippe af med gælden .
I herredsskifteprotokollen står der, at Karen Hansdatter døde den 6 . sept.1832. Arvingerne var fraværende. Hun kaldes huskone, og der er intet at arve .
Da den nye ejer, sønnen Niels Jensen Skrædder, i 1827 f i k ejendommen brandforsikret, bestod den af stuehus i nord, 140 rbd . og det vestre hus, 20 rbd ., i alt 160 rbd . sølv.
Der var 4 børn i ægteskabet :
1. Dorthe Jensdatter f . 1780 , d .1866 i Ravnsbjer g , g .1805 m. Hans Christensen f.1776 i Ravnsbjerg, d . 185o i ravnsbjerg .
2. Niels Jensen ‎(Skrædder)‎ f .1782, d .1842 i Sædding, g . 1812 m. Marie Christensdatter f. 1782 i Ravnsbjerg, d.1867 på Krogsgrds mrk .
3. Hans Søren Jensen f .1784 , d.?
4. Laurs Christian Jensen f. 1786, d.?
Ved en barnedåb i Sædding 1816 hos nr. 2 var der blandt fadderne en fyrbøder, Hans Søren Jensen, København. Det må være nr.3.View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Niels Pedersen ‎(I103)‎
Birth omkring 1715 58 Guldager, Skast, Ribe
Death 1760 ‎(Alder 45)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
4 år
Mor
 
Dorthe Christensdatter ‎(I104)‎
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Marriage: 1739
15 måneder
nr.1
Søster
Maren Nielsdatter ‎(I024)‎
Birth 26 marts 1740 25 21 Guldager, Skast, Ribe
Death 24 august 1815 ‎(Alder 75)‎ Guldager, Skast, Ribe
3 år
nr.2
Bror
Peder Nielsen ‎(I107)‎
Birth omkring 29 september 1742 27 23 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
2 år
nr.3
Bror
Christen Nielsen ‎(I108)‎
Birth omkring 13 september 1744 29 25 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
16 måneder
nr.4
Bror
Stephen Nielsen ‎(I109)‎
Birth 1746 31 27 Guldager, Skast, Ribe
Death 30 december 1816 ‎(Alder 70)‎ Hjerting, Guldager, Skads, Ribe
3 år
nr.5
Søster
Anne Nielsdatter ‎(I110)‎
Birth 10 august 1748 33 29 Guldager, Skast, Ribe
Death 31 oktober 1819 ‎(Alder 71)‎ Guldager, Skads, Ribe
2 år
nr.6
Bror
Søren Nielsen ‎(I111)‎
Birth 1751 36 32 Guldager, Skast, Ribe
Death før 1808 ‎(Alder 57)‎ Amsterdam
3 år
nr.7
Bror
Niels Nielsen ‎(I112)‎
Birth 1754 39 35 Guldager, Skast, Ribe
Death 1 september 1808 ‎(Alder 54)‎ Sædding, Guldager
-1 år
nr.8
Jens Nielsen ‎(I113)‎
Birth omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen
5 år
nr.9
Bror
Hans Nielsen ‎(I114)‎
Birth 1758 43 39 Guldager, Skast, Ribe
Death 18 november 1792 ‎(Alder 34)‎
Personens familie med Karen Hansdatter
Jens Nielsen ‎(I113)‎
Birth omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen
-3 år
Hustru
 
Karen Hansdatter ‎(I681)‎
Birth 30 november 1749 29 31 Guldager, Skast, Ribe
Death 6 september 1832 ‎(Alder 82)‎ Guldager, Skast, Ribe

Religious Marriage: 22 oktober 1778
2 år
nr.1
Datter
Dorthe Jensdatter ‎(I031)‎
Birth 16 september 1780 27 30 Sædding, Guldager, Skast, Ribe
Death 10 august 1866 ‎(Alder 85)‎ Ravnsbjerg, Guldager, Skast, Ribe
2 år
nr.2
Søn
Niels Jensen ‎(I1421)‎
Birth 3 oktober 1782 29 32 Sædding, Guldager, Skads, Ribe
Death 2 november 1842 ‎(Alder 60)‎ Sædding
2 år
nr.3
Søn
Hans Søren Jensen ‎(I2069)‎
Birth 11 oktober 1784 31 34 Sædding, Guldager, Skads, Ribe
2 år
nr.4
Søn
Laurs Christian Jensen ‎(I2070)‎
Birth 26 december 1786 33 37 Sædding, Guldager, Skads, Ribe