Boi Nielsen  ‎(I1309)‎
Given Names: Boi
Surname: Nielsen

Køn: MandMand
      

Birth: før 1642
Death: efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe

Fakta og detaljer om personen
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe

Last Change 30 november 2013 - 11:26:11 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F552)
Niels Madsen
- 1646
Gunder Boyesdatter
- 1646
Boi Nielsen
1642 - 1658

Immediate Family  (F551)
Anne Bachensdatter
1642 - 1658
Mads Boisen
-
Bachen Boisen
1658 - 1745
Bertel Boisen
-
Gunde Boisdatter
-
Niels Boisen
-


Noter

Note
Boi Nielsen
I Vester Horne herreds tingbog for den 7.12.1688 kan side
71a læses følgende: For retten fremkom Mads Boiesen i Ho, Bertel Boedsen ibid. på deres egne vegne, Niels Boiesen og på sin svogers Jes Jensen i Vejers og sin hustru Gunder Bojesdatter's vegne efter skriftlig fuldmagt dateret Vejers den 4.12.1688 som i dag blev læst og påskrevet og i akten skal indføres. Og tog de samtlige Bakken Bojesen i Ho udi hånd og
gav ham en fuldkommen tryg uigenkaldende afkald for alt hvad de arveligen kan være tilfalden og berettiget efter deres forældre Boi Nielsen af Ho og deres salig moder, som ved døden er afgangen det være sig udi sølv, rede penge osv.
I følgende afskrift at Kjærgaard Birketings tingbog for den 20.3.1646 kan Boi's forældre ses: Backen Bodsen i Oxby på hans søsterdøtres Ane Nielsdatter og Karen Nielsdatter fødte i Ho deres vegne, Boye Nielsen ‎(Boi Nielsen)‎ i Ho på sine egne, Peder Nielsen og Terchel Nielsen født ibid. på deres vegne, de stod idag for dom og tog Jes Andersen ibid. udi hånd, gjorde og gav ham en evig afkald for al den arv som de kan tilfalde
efter deres salige forældre Niels Madsen og Gunder Boyesdatter af Ho, det være sig for bo og boskab.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Niels Madsen ‎(I1311)‎
Death omkring 1646 Ho sogn
Mor
Gunder Boyesdatter ‎(I1312)‎
Birth Oksby sogn
Death omkring 1646 Ho sogn
nr.1
Boi Nielsen ‎(I1309)‎
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe
Personens familie med Anne Bachensdatter
Boi Nielsen ‎(I1309)‎
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe
Hustru
Anne Bachensdatter ‎(I1310)‎
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho sogn
nr.1
Søn
nr.2
Søn
Bachen Boisen ‎(I1307)‎
Birth 1658 16 16
Death 16 juni 1745 ‎(Alder 87)‎ Vesterballe, Ho sogn
nr.3
Søn
nr.4
Datter
nr.5
Søn
Niels Boisen ‎(I2942)‎
Death Ho