Niels Hansen Kjærgaard  ‎(I300)‎
Given Names: Niels
Surname: Hansen Kjærgaard

Køn: MandMand
      

Birth: 17 oktober 1717 25 23 Kjærgaard
Death: 29 juni 1788 ‎(Alder 70)‎ Børsmose

Fakta og detaljer om personen
Birth 17 oktober 1717 25 23 Kjærgaard

MarriageReligious Marriage
Mette Simonsdatter - 6 november 1748 ‎(Alder 31)‎
Death 29 juni 1788 ‎(Alder 70)‎ Børsmose

Last Change 17 maj 2010 - 22:42:37 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F117)
Hans Nielsen Kjærgaard
1692 - 1744
Lisbeth Johansdatter
1694 - 1779
Niels Hansen Kjærgaard
1717 - 1788
Jens Hansen Bloch
1727 - 1790
Birthe Hansdatter Kjærgaard
1730 - 1814

Immediate Family  (F116)
Mette Simonsdatter
1717 - 1793
Niels Nielsen
1753 -
Simon Nielsen
1749 - 1812


Noter

Note
Niels Hansen ‎(Kjærgaard)‎, f. i Kjærgård, døbt 17 okt 1717 i Aal kirke ‎(svært læseligt)‎, d. i Børsmose, begravet 29 jun 1788 i Aal kgd. Efter vielsen slår de sig ned i Børsmose, hvor Mette er født, ‎(Mette følger med fæstet, og svigermor på aftægt, se fæstebrev herunder)‎.
Sandsynligvis er det den gård, som efter opmålingen 1804-06 får matr.nr.3a i Børsmose. Han blev gift med Mette Simonsdatter, gift 6 nov 1748 i Aal kirke ‎(trol. 26.sept)‎, f. i Børsmose, døbt 14 nov 1717 i Aal kirke, d. i Børsmose, begravet 17 feb 1793 i Aal Børn:
i. Simon Nielsen, f. i Børsmose, døbt 20 apr 1749 i Aal kirke. Bonde og gårdbeboer i Børsmose ved ft 1787.
Ved ft 1801 har deres ugifte søn Adser på 28 år overtaget gården og er tillige skoleholder, og forældrene bor stadig på gården sammen med de 2 andre sønner Jens på 26 og Mads på 14. Han blev gift med ‎(1)‎ Kirsten Adsersdatter, gift 31 jan 1772 i Aal kirke, f. ca 1751, d. i Børsmose, begravet 31 mar. 1784 i Aal kgd. Han blev gift med ‎(2)‎ Karen Nielsdatter, gift 13 maj 1785 i Aal kirke, f. ca 1748. Karen: Hun tjente i præstegården, da de blev trolovede.
ii. Hans Nielsen, f. i Børsmose, døbt 18 okt 1750 i Aal kirke, d. 1762.
iii. Mads Nielsen, f. i Børsmose, døbt 25 dec 1751 i Aal kirke. I marts 1773 er han fadder ved kusinen Anne's ‎(Jens Hansen Bloch's)‎ dåb i Aal kirke.
iv. Niels Nielsen ‎(den ældre)‎, f. i Børsmose, døbt 18 feb 1753 i Aal kirke, d. 29 mar 1833 i Børsmose, begravet 5 apr 1833 i Aal kgd. Han blev først gift med Anne Adsersdatter fra Grærup 18.maj 1781, som blev begravet 12.jan 1783, 33 år gl. efter at have født en dødfødt søn i julen 1782.
Han ser ud til at overtage gården efter sine forældre, som ved ft 1787 bor på aftægt på gården.
Ved ft 1801 er han gårdmand og strandfoged. Han blev gift med Mette Sørensdatter d.y., gift 18 jun 1784 i Aal kirke, f. i Kjærgård, Aal sogn, ‎(datter af Søren Madsen og Maren Johansdatter)‎ døbt 2 mar 1755 i Aal kirke, d. 29 jan 1838 i Børsmose, begravet 4 feb 1838 i Aal kgd.
v. Johan Nielsen, f. i Børsmose, døbt 31 mar 1756 i Aal kirke, d. i Børsmose, begravet 18 jul 1756 i Aal kgd.
vi. Niels Nielsen ‎(den yngre)‎, f. i Børsmose, døbt 1 nov 1757 i Aal kirke, d. i Børsmose, begravet 18 mar 1770 i Aal kgd.

Niels Hansens fæstebrev ‎(da han bliver gift med Mette Simonsdatter)‎:
Underskrevne haver stæd og fæst, saa og hermed stæder og fæster til ærlig og velagte unge karl, Niels Hansen af Kieregaard,
der med fri pas til mig er ankommet, en mig tilhørende gaard udi Børstmose Bye, som Simon Hansen sidst i fæste havde,
paaboede og fradøde, og nu hans enke Leene Madzdatter godvillig haver opladt og afstanden, med vilkaar, bemeldte Niels Hansen ægter hendes datter Mette Simonsdatter; hvilken fornævnte gaard er staaende for hartkorn, efter nye matricul, 3 tønder 6 skæpper l fjerdingskar O album. Bemeldte Niels Hansen udi i sin livstid maa have, nyde, bruge og beholde, med alt hvad der nu tilligger og af alders tid med rette tillagt haver, paa condition, at han deraf aarlig og udi rette tider, samt paa behørige steder, udreder og fyldist betaler alle Kongelige skatter, som nu er, og efterdags paabudne varder; item betaler aarlig landgilde til hver aars Martini for alle landgilde specier rede penge, efter accord 9 Rigsdaler.
Som og forretter den pligt af stedet, ligesom hans formand
forretter haver, holder stedets bygning og besætning i lovforsvarlig magt og stand, da samme nu i fuldkommen stand antages; dets ejendomme forsvarlig dyrker og driver, intet derfra bortleier, eller gaarden fravender, holder stricte over stedets og byens lyng- og tørveheder, og øvrige tilhørende grunde, at samme ikke bruges, eller tillades at bruges af andre og uvedkommende; giver enken sin føde og klæde hendes livstid, og sønnen Jens Simonsen sin arvepart efter skiftebrevet og øvrige afhandlende accord, naar han sig paa godset ansætter.
løvrigt retter sig efter Kongelig Majestæts allernaadigste lov og forordninger, og være mig, og efterkommende husbonde,
saavel som visse bud, hørig og lydig, alt under dette fæstes
fortabelse. Til bekræftelse under min haand og signet.
Datum Hisselmed, Den 18. September 1748. Paa husbondens vegne
underskriver
S. Christensen
Ligelydende original fæstebrev haver jeg til mig annammet, og
hermed lover dets indhold, næst Gud bistand, at efterkomme,
tilstaar under min haand.

Niels Hansen's fæstebrev findes i original i Landsarkivet
for Nørrejylland i Viborg, og findes der i : Arkiv nr. G.459 løbe nr. 11 side 34b-35a ‎(Hesselmed Fæsteprotokol)‎.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Hans Nielsen Kjærgaard ‎(I302)‎
Birth 1692 52 Kjærgaard
Death 29 juli 1744 ‎(Alder 52)‎ Aal kirke
2 år
Mor
 
Lisbeth Johansdatter ‎(I303)‎
Birth 1694 34 24 Børsmose, Aal sogn
Death 8 september 1779 ‎(Alder 85)‎ Aal kirke

Marriage: 4 januar 1717 -- Aal kirke
9 måneder
nr.1
Niels Hansen Kjærgaard ‎(I300)‎
Birth 17 oktober 1717 25 23 Kjærgaard
Death 29 juni 1788 ‎(Alder 70)‎ Børsmose
10 år
nr.2
Bror
Jens Hansen Bloch ‎(I1051)‎
Birth 27 juli 1727 35 33 Kiergaard
Death 4 november 1790 ‎(Alder 63)‎ Kiergaard
3 år
nr.3
Søster
Birthe Hansdatter Kjærgaard ‎(I1239)‎
Birth 23 april 1730 38 36 Kjærgaard, Aal sogn
Death 22 januar 1814 ‎(Alder 83)‎ Sædding Nr. Nebe
Personens familie med Mette Simonsdatter
Niels Hansen Kjærgaard ‎(I300)‎
Birth 17 oktober 1717 25 23 Kjærgaard
Death 29 juni 1788 ‎(Alder 70)‎ Børsmose
1 måned
Hustru
 
Mette Simonsdatter ‎(I301)‎
Birth 14 november 1717 25 Børsmose, Aal sogn
Death 17 februar 1793 ‎(Alder 75)‎ Børsmose, Aal sogn

Religious Marriage: 6 november 1748
4 år
nr.1
Søn
Niels Nielsen ‎(I298)‎
Birth 1753 35 35 Børsmose
-4 år
nr.2
Søn
Simon Nielsen ‎(I1450)‎
Birth 1749 31 31 Børsmose
Death 28 juni 1812 ‎(Alder 63)‎ Børsmose