Mads Pedersen Kjærgaard  ‎(I310)‎
Given Names: Mads Pedersen
Surname: Kjærgaard

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1670 Kjærgaard, Aal sogn
Death: 2 december 1742 ‎(Alder 72)‎ Kjærgaard, Aal sogn

Fakta og detaljer om personen
Birth omkring 1670 Kjærgaard, Aal sogn

Marriage Mette Pedersdatter Friis -

Death 2 december 1742 ‎(Alder 72)‎ Kjærgaard, Aal sogn

Last Change 17 juni 2010 - 21:40:11 - by: Henning
Vis detaljer for ...


Immediate Family  (F122)
Mette Pedersdatter Friis
- 1730
Søren Madsen
1715 - 1799
Christen Madsen
1711 - 1762


Noter

Note
Mads Pedersen Kjærgaard er født omkring 1670 og døde uden aldersangivelse i Kjærgaard, begravet på Aal Kirkegaard den 2.12.1742. - Han ses jævnligt som fadder i Aal Kirkebog, således i 1691 hvor han tjener hos gårdmand Hans Nielsen i Kjærgaard. Den 14.6 1692 udlægges han til barnefader, efter åbenbar skrifte for menigheden i Aal Kirke, hvor han havde overtrådt det 6te bud med Kiersten Bertelsdatter i Kjærgaard. I Riiberhuus Amts Jordebogsregnskaber 1.5.1702 ses han at have overtaget fæstet af Hans Frandsens halvgård i Kjærgaard og betalt fæstepenge med 6 rigsdaler. Samme Hans Frandsen overtog gården af faderen Frands Sørensen omkring 1693, hvor dens hartkorn var på 1-63-1 og da var ejet af Kgl.Mayestæt. - Senere omkring 1725 er gårdens hartkorn redukseret til 1-4-1-1 ½ på grund af tiltagende sandskade, som også har påvirket, at han har restance i Kgl. skatter og skylder 4 rigsdaler i landgilde til gårdens ejer, Grubbesholm Gods, hvortil gården også hører i 1731, hvor Mads Pedersen fornyr sit fæstebrev og revers, for hvilke han betaler 3 mark danske. - Han var vist gift 1.gang med Maren Christensdatter og derefter med Mette Pedersdatter Friis.
Kilder: Grubbesholm Godsarkiv, Adkomster-3 1731-1746 ‎(G. 455-2)‎. Riiberhuus Amts Jordebogs-regnskaber ‎(M-film M.37-558)‎. "Aal Kirkebog 1691-1726" 1.del, udgivet Aal 1991, se nr.65,70,676. "Vardesyssel Aarbog" 1989 side 6-112, og samme 1990 side 117 samt note-8. Mandtal over dend Allernaadigste paabudne Kopskat til ultimum Decembris Ao.1699 og 15.Febr. 1700. Nørre Horne Herreds tingbog 24.10.1707 og 18.3.1715 ‎(kopier i Lokalhistorisk Værksted)‎.Kjærgaard ‎(Gård 3)‎
I 1711 ser gården drevet og beboet af Mads Pedersen, der i 1692 var karl hos gårdmand Niels Hansen i Kjærgaard. Før1702 er han blevet gift med Mette Pedersdatter Friis fra Børsmose, hvis 8 børn skaber en meget betydelig efterslægt.
Mette Pedersdatter Friis var født i Børsmose, som datter af gårdmand Peder Nielsen Friis i Børsmose, hvis hustru Kirsten var enke i 1688.

Mads Pedersen var her endnu i 1731‎(25)‎, hvor han er fæster under Grubbesholm med et hartkorn på 1-4-1-1 ½ og skylder i landgilde på grund af hans marker lider af sandskade; senere sælges gården til Hennegaard, og Mads Pedersen døde i Kjærgaard og begravedes i Aal 2.12.1742 og hans kone Mette Pedersdatter Friis den 5.3.1730. – Før 1742 har
sønnen Søren Madsen, overtaget fæstet her.
Søren Madsen er født i Kjærgaard, døbt i Aal 26.5.1715, gift i Aal 25.1.1747 med Maren Johansdatter der var født i Børsmose 1718 og døde her 1794.
I ægteskabet fødtes fire børn, og i 1764 ses han, at skylde landgilde af gården til ejeren af Hesselmed.

Deres fire myndige børn er: 1/ Anne Sørensdatter født 1748, gift i Aal 19.11.1772 med gårdmand Niels Hansen i Grærup. – 2/ Mette Sørensdatter den Ældre født 1750, gift i Aal 11.10.1776 med gårdmand Christen Nielsen i Børsmose. – 3/ Mette Sørensdatter den Yngre født 1755, gift i Aal Kirke
18.6.1786 med gårdmand Niels Nielsen i Børsmose. – 4/ Mads Sørensen født i Kjærgaard, og døbt i Aal Kirke den 15.5.1758, gift i Aal 8.2.1788 med Kirsten Madsdatter, der var født i Børsmose og døbt i Aal Kirke den 24.11.1765, som datter af gårdmand og skoleholder Mads Pedersen Thuesen og Anne Iversdatter i Børsmose.
Niels Nielsen og Mette Sørensdatter er forælder til Mads Nielsen født i børsmose 3/4 1797.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Mette Pedersdatter Friis
Mads Pedersen Kjærgaard ‎(I310)‎
Birth omkring 1670 Kjærgaard, Aal sogn
Death 2 december 1742 ‎(Alder 72)‎ Kjærgaard, Aal sogn
Hustru
Mette Pedersdatter Friis ‎(I311)‎
Birth Børsmose, Aal sogn
Death 5 marts 1730 Kjærgaard, Aal sogn

Marriage: Ja
nr.1
Søn
Søren Madsen ‎(I307)‎
Birth 1715 45 Kjærgaard, Aal Sogn
Death 1799 ‎(Alder 84)‎ Kjærgaard, Aal sogn
-4 år
nr.2
Søn
Christen Madsen ‎(I1454)‎
Birth 7 maj 1711 41 Kjærgaard
Death 8 august 1762 ‎(Alder 51)‎ Kjærgaard, Aal sogn