Christen Nielsen  ‎(I464)‎
Given Names: Christen
Surname: Nielsen

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1580 24 Lærkholt, Ansager
Death: efter 1629 ‎(Alder 49)‎

Fakta og detaljer om personen
Birth omkring 1580 24 Lærkholt, Ansager

Death efter 1629 ‎(Alder 49)‎
Last Change 13 juni 2010 - 21:48:10 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F191)
Niels Christensen
1556 -
Christen Nielsen
1580 - 1629

Immediate Family  (F190)
Ukendt Ukendt
-
Jens Christensen
1600 - 1654


Noter

Note
er født ca. 1580 i Lærkeholt, Ansager Sogn, og han levede endnu her d. 15. oktober 1629.
Den 7. oktober 1611 får han udstedt et tingsvidne om sin fattige tilstand. Dette ses som bilag i Lundenæs Lens ekstraskattemandtal og lyder, som følger:
"Niels Hansen i Grimlund, Dommer til Øster Herredsting, Peder Skreder i List och Knud Jørgensen i Bovnum Giør alle vitterligt att Aar 1611 Mandagen thend 7. Octobris Paa forne Ting vare schichet Visti Lassen i Bindesbøl paa sin Hosbunds Ærlige och Velbiurdige Mand Uldrich Sandbierg til Ovelstrup kongl. Maysts. Befallingsmand paa Lundenæs hans Veigne, som der loulig eskit bedis och fick et fult Tingsvinde aff otte Dannemendt, som vore Peder Skreder i List, Knud Jørgensen i Bovnum, Peder Andersen i Grønfeld, Hans Ibsen i Heisell, Oluf Olufsen i Biollerup, Hans Andersen i Huorlund, Niels Perssen i Hesselhoe och Las Laursen i Molle, Thisse forne Otte dannemend allt vant paa thieris gode troe og Rett, stendigen ved thierris Eed, Att the saa och hørde samme Dag paa forne Ting, Att Madtz Christensen i Andsagger och Hans Jørgensen i Kromgaard di stoed her i Dag for thingsdom och Vonde med opragt finger och vandt, att Christen Nielsen i Leercheholdt en gaardmand och Jep Ifuerssen i Stenderup en Indersti ere beggi saa forarmett Att thi haffuer intett Aff udi denne KongL. Mayestetis skatt, som udgiffues udi thete Aar, p. Jutgrei Testimonium Siglæ nostro presentby indfra Imcipisse."
I 1625 fører han en proces med sine naboer, hvis kvæg har været inde på hans marker og har gjort stor skade på kornet. Denne sag fører han helt frem tiL Landstinget i Viborg. Endvidere ses det, at han d. 15. oktober 1629 fungerer som sandemand i Ø. Horne Herred.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Niels Christensen ‎(I465)‎
Birth omkring 1556 19 Lærkeholt Ansager sogn
Death Lærkeholt Ansager sogn
nr.1
Christen Nielsen ‎(I464)‎
Birth omkring 1580 24 Lærkholt, Ansager
Death efter 1629 ‎(Alder 49)‎
Personens familie med Ukendt Ukendt
Christen Nielsen ‎(I464)‎
Birth omkring 1580 24 Lærkholt, Ansager
Death efter 1629 ‎(Alder 49)‎
Hustru
nr.1
Søn
Jens Christensen ‎(I460)‎
Birth 1600 20 Lærkholt, Ansager
Death 1654 ‎(Alder 54)‎ Lærkholt, Ansager