Niels Christensen  ‎(I465)‎
Given Names: Niels
Surname: Christensen

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1556 19 Lærkeholt Ansager sogn
Death: Lærkeholt Ansager sogn

Fakta og detaljer om personen
Birth omkring 1556 19 Lærkeholt Ansager sogn

Death Lærkeholt Ansager sogn

Last Change 14 juni 2010 - 21:42:58 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F192)
Christen Nielsen
1537 - 1565
Niels Christensen
1556 -

Immediate Family  (F191)
Christen Nielsen
1580 - 1629


Noter

Note
Niels Christensen fæstede i 1576 Gaarden Lærkholt i Ansager Sogn. Hans Fæstebrev der maa antages at være et af Danmarks ældst kendte af sin art, er bevaret og lyder som følger:Jeg Nielz Christensen ÿ Leerkeholt kiendes med thette mitt opnne breff aff thenne breffuiser hederlig Mend Thams Bonnum og Peder Beeke forstandere for den Almindelig Hospitall ÿ Ribe haffur fest mig paa Hospitalls wegne tho part af den gaard ÿ Leerkholt som min Sÿstre tilfonn hafde, thi loffur teg och tillsiger att ieg skall were thennom oc thieris eptherkommere Hospitalsforstandere oc thieris bud ÿ dieris fraaverelse hørighe oc lydige med ecte og arbeide og anden rettighed som ander Hospitalstienere der omkring sidendis er, oc ieg skal were thennom formoden eller ulydigi ÿ noghen maade miere end Ander Hospitalstienere oc huis saa skeete alt ieg findis att wer e thennom ulydige formoden, tha skall samme feste were forbrott, saa at strax uden alle hinder eller giensigelse skall flytte fra den gaard uden alle Uduisning. Thill ÿdermere Vindisbyrd oc bedre formening at saa fast oc ubrydelig holdis skall som forshcrefvet staar i alle maader trøcker ieg mit signet neden for thet mit opne breff.
Datum Ribe then 9 marty 1576.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Christen Nielsen ‎(I466)‎
Birth før 1537
Death efter 1565 ‎(Alder 28)‎ Lærkeholt Ansager sogn
nr.1
Niels Christensen ‎(I465)‎
Birth omkring 1556 19 Lærkeholt Ansager sogn
Death Lærkeholt Ansager sogn
Personens familie med ukendt
Niels Christensen ‎(I465)‎
Birth omkring 1556 19 Lærkeholt Ansager sogn
Death Lærkeholt Ansager sogn
nr.1
Søn
Christen Nielsen ‎(I464)‎
Birth omkring 1580 24 Lærkholt, Ansager
Death efter 1629 ‎(Alder 49)‎