Hans Christensen  ‎(I580)‎
Given Names: Hans
Surname: Christensen

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1718 31 25 Ølgod?
Death: 15 august 1802 ‎(Alder 84)‎ Lindberg mølle, Ølgod

Fakta og detaljer om personen
Birth omkring 1718 31 25 Ølgod?

Marriage Karen Hansdatter - omkring 1748 ‎(Alder 30)‎ Blade mangler

Death 15 august 1802 ‎(Alder 84)‎ Lindberg mølle, Ølgod

Last Change 24 august 2011 - 00:21:39 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F715)
Christen Jepsen Mejlvang
1687 - 1765
‎(ukendt)‎ ‎(ukendt)‎
1693 - 1771
Hans Christensen
1718 - 1802

Immediate Family  (F240)
Karen Hansdatter
1719 - 1807
Christen Hansen
1750 - 1837
Hans Hansen
1758 -


Noter

Note
Hans Christensen ‎(Bank)‎, flere kilder hævder at han er født i Himmerland, det er ikke korrekt. Han er konfirmeret i Ølgod 5 apr. 1739 Christen Mejlvangs søn.

Sønnen:
Christen Hansens tvilligebror Jens bliver gift:
1776 d. 23 nov. blev Jens Hansen og Kirsten Nielsdatter på Banken trolovede. Ægteskabs forlovere vare karlens fader Hans Christensen boende på stedet kaldet Banken og fæstemøens
stiffader Christen Madsen fra Faster sogn.

Ved folketælling 1787 ses beboere på "Banken" værende:
Hans Chrisensen 72 år
Karen Hansen 69 år
Jep ‎(Jeppe)‎ Hansen 28 år ‎(deres yngste søn)‎

Hans Christensens søn Hans bliver gift med enken på Lindberg mølle hvor han og konen senere kommer på aftæft og dør:

1782 d. 10 jan. blev Hans Hansen Kudsk på Lindbjerg og enken Margrethe Nielsdatter
trolovede. De er ikke beslægtede eller besvogrede. Forlovere at enkens sidste mand navnlig
Søren Olufsen var for 3 til 4re år siden ved døden afgangen udi Holsten vare Hans Slot og
Bertel Jessen, begge borgere i Varde, hvor han har boet og attesteret med deres hænders og
navnes vedtegnelse dateret Varde d. 9 jan. 1782. Om benævnte enkes forhold under hendes
tjeneste udi Tistrup Kroe, er mig forevist skudsmål på vedbørligt stemplet papir, hende af
velærværdige hr. Rich er meddelt, herudi benævnte hendes sognepræst bevidner at hun under
sin tjeneste har været en værdig gjæst til herrens bord, og at intet uchristeligt med hende var
bevist, hvilket af Hodde Præstegård d. 2 maj 1777 under sin hånd og segl testerer P.A. Rich.

Hans hansen kone bær barnet ved broderens Christen Hansens barnedåb:
1782 d. 26 maj døbt Christen Hansens og Maren Hansdatters Hans. Hans Hansens hustru i Lindbjerg Mølle bar barnet. Faddere vare Hans Christensen Bank, gammel Christen
Mejlvang, Christen Hjeddings hustru, Jens Hansen i Bjergene.

Mat. nr. 5a »Lindbjerg Møllegard« - Frøsigvej 4
Ved matriklen 1688 mevnes den gamle vandmølle, som et øde forladt møllested beliggende i »Lindbjerggard«s Mark. Den har været øde siden året 1659, fordi der intet vandløb er dertil, og desuden er den ganske uden jord og bygning. Den har således i ældre tid end ikke kunnet dække hovedgardens behov, så de måtte lade noget af deres korn male i Nørholm og Ansager mølle. Vandmøllens beliggenhed var nord for bækken og øst for vejen som dannede dæmningen for dammen.
Den 14. juli 1791 er der auktion pa »Lindbjerggard« over noget bøndergods ved hvilken lejlighed fæsteren af møllen Hans Hansen, køber denne for 550 rigsdaler.
Hartkornet var 6 skræpper og 2 fjerdingkar fri hovedgårds takst. Denne Hans Hansen var født 1760 på »Banken«, en lille gard som ligger mellem Ølgod kirke og præstegard. Hans forældre var Karen og Hans Christensen. Hans havde en broder Christen Hansen, som var fæster, og senere ejer af »Agersnap Vestergard«. Hans Hansen har været en anset mand, det ses således, at han i 1802 har lånt et meget betydeligt beløb af overformynderiets arvemidler. Lånet blev betalt tilbage 1810, men det var ikke hver mands sag at låne der. Hans og hans
hustru Ane Margrethe Nielsdatter var barnløse, og i 1823 gjorde de testamente.
Den 28. april 1810 skrives der skøde pa møllen, Hans Hansen sælger den til Peder Nielsen i Egknud, købesummen er 1000 rigsdaler og aftægt. Hartkornet er 1 td. 3 skp. 3 fjrdk. og 1 alb. I 1810 er gård og mølle vurderet således til brandkassen:
a. Stuehuset i øster og vester, 13 fag, 9½ alen dyb, af grundmur og med stråtag, - b. Vester huset, 8 fag, 9½ alen dyb, til lade. - c. Nordre hus, 6 fag, 8½ alen dyb, til staId og vognport. - d. øster huset, 6 fag, 7 alen dyb, til bryggers og bagehus. - e. Møllehuset, 4 fag, 10 alen dyb. Det hele vurderes til ialt 870 rigsdaler.
Samtlige bygninger har sikkert væreret af grundmur, da det ellers havde været nævnt, hvis det havde været af bindingsværk eller sakaldte klinede vægge. Murstenene
bliver først almindelige omkring år 1800.
Kilde: Ølgod sogns gård og slægtshistorie.‎(redigeret)‎

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Christen Jepsen Mejlvang ‎(I1680)‎
Birth 1687
Death 25 april 1765 ‎(Alder 78)‎ Ølgod Bjerge, Ølgod sogn
6 år
Mor
 
‎(ukendt)‎ ‎(ukendt)‎ ‎(I1895)‎
Birth 1693
Death 29 marts 1771 ‎(Alder 78)‎ Mejlvang, ølgod
nr.1
Hans Christensen ‎(I580)‎
Birth omkring 1718 31 25 Ølgod?
Death 15 august 1802 ‎(Alder 84)‎ Lindberg mølle, Ølgod
Personens familie med Karen Hansdatter
Hans Christensen ‎(I580)‎
Birth omkring 1718 31 25 Ølgod?
Death 15 august 1802 ‎(Alder 84)‎ Lindberg mølle, Ølgod
20 måneder
Hustru
 
Karen Hansdatter ‎(I600)‎
Birth 22 august 1719 34 Ølgod by
Death 18 januar 1807 ‎(Alder 87)‎ Lindberg mølle, Ølgod

Marriage: omkring 1748 -- Blade mangler
2 år
nr.1
Søn
Christen Hansen ‎(I575)‎
Birth 18 marts 1750 32 30 Ølgod Kirke
Death 17 april 1837 ‎(Alder 87)‎ Agersnap, Ølgod sogn
8 år
nr.2
Søn
Hans Hansen ‎(I598)‎
Birth 22 januar 1758 40 38 Ølgod by