Hans Hansen Lykke  ‎(I690)‎
Given Names: Hans Hansen
Surname: Lykke

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1640 40 25
Death: 1687 ‎(Alder 47)‎ Veldbech, Jerne, Skads

Fakta og detaljer om personen
Noter

Note
Hans Hansen Lykke er sandsynligvis født på Lykkegård i Jerne sogn . Han døde 1687 i Veldbæk og blev begravet i Jerne .
Han var gift med Anne Sørensdatter, der er født omkring 1640. Hun døde den 26 .aug.1727 i Veldbæk i en alder af 87 år 4 mdr. 2 uger og 1 dag og blev begrav et på Jerne kirkegård.
Hans Hansen Lykke var fæster af en ryttergård i Veldbæk sammen med faderen, Hans Christensen. Efter matriklen 1664 var den på 9- 2- 1½- ½ tdr.hartkorn.
1669 fik Hans Hansen Lykke arveafkald fra sine søskende Else Hansd. i Spangsberg og Anne Hansd . i Måde for arv efter deres sal. far Hans Christensen af Veldbæk og efter deres mor Kirsten Hansdatter "der sammesteds hendes dødelige afgang!!,
1678 står Hans Lykke og hustru opført i Riberhus amts ekstraordinære skatters regnskab. De har 2 tjenestepiger, 4 heste, 6 køer, 4 stude , 6 ungnød, 20 får og l am, 2 svin og 3 bistokke, hvoraf de skal betale 4 sldl . 5 mrk.8 sk. i skat foruden 4 mark i formueskat af 100 daler.
1686 bliver der foretaget syn over egnens ryttergods . Det hedder her om Hans Lykke , at "han kan så 10 tdr. rug, 5 tdr. byg , 11 tdr.havre. Avl befundet: 24 trv.rug a 3 skp., 30 trv.byg a 3 skp ., 28 trv.havre a 4 skp., 20 læs hø . Har 4 bæster , 4 køer, 4 stude, l ungnød, l kalv, 10 får, 2 svin,
2 bistakke. Bygninger: Stuehus 21 fag, lade 20 fag, fæhus 20 fag, et hus 17 fag. Mangler 18 stolper, 6 bjælker, 16 spær.
1685 bekommet lånekorn, som formedelst kornets ringhed i år ej kan betales, 3 skp. rug, 3 tdr.2 skp .byg og 3 tdr.havr e . Manden ellers temmelig.
1703 rippes der op i en kedelig gammel sag , da det kommer frem , at sal. Hans Hansen Lykke "i forrige tider haver besvangret Kirsten Mortensdatter i Skads", og nu så mange år efter hans død gjorde hendes mand, Jens Thomsen, krav gældende over for enken Anne Lykkes. Det endte dog med forlig.
1705 er der udstedt et arveafkald, idet døtrene Mette, Dorthe og Kirsten af deres brødre Hans Hansen og Christen Hansen har fået, hvad de kan tilkomme efter deres sal . far Hans Hansen af Veldbæk og mor Anne Sørensdatter.
De 5 børn i ægteskabet var:
1. Hans Hansen f . ca .1670 i Veldbæk, d .17 23 s . st ., g .l. g.m .Anne Christensdatter f.ca.16 86 i Esbjerg , d . 1715 i Veldbæk. G. 2 . g . 1716 m. Kirsten Thomasdatter f .1693 i Novrup, d .1732 i Veldbæk .
2. Christen Hansen f.1673 i Veldbæk , d .1740 s.st., g .m.
Dorthe Christensdatter f.1692 i Esbjerg , d .1766 i Veldbæk .
3. Dorthe Hansdatter f.1676 i Veldbæk, d .1737 i Gesing, g .
m. Søren Nielsen f .ca . 167o i Gesing , d. 1733 s.st.
4. Kirsten Hansdatter f .1679 i Veldbæk , d.1739 s . st ., g .m. Ole Christensen f .1676 i Veldbæk, d .1760 S. st .
5. Mette Hansdatter f . i Veldbæk, d. i Skånager , g .m. Peder
Andersen, Skånager.
Kilde: Ingolf Mortensens

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Hans Chrisensen Lykke ‎(I344)‎
Birth før 1600 30 Lykkegård, Jerne, Skast, Ribe
Death 16 februar 1669 ‎(Alder 69)‎ Lykkegårde i Velbæk
15 år
Mor
 
Kirsten Hansdatter ‎(I345)‎
Birth 1615 25
Death 21 maj 1677 ‎(Alder 62)‎ Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
nr.1
Søster
Else Hansdatter ‎(I099)‎
Birth 1640 40 25 Lykkegård, Jerne, Skast, Ribe
Death 1694 ‎(Alder 54)‎ Jerne, Jerne, Skast, Ribe
nr.2
Hans Hansen Lykke ‎(I690)‎
Birth omkring 1640 40 25
Death 1687 ‎(Alder 47)‎ Veldbech, Jerne, Skads
nr.3
Søster
Anne Hansdatter Lykke ‎(I716)‎
Birth omkring 1640 40 25 Måde
Personens familie med Anne Sørensdatter
Hans Hansen Lykke ‎(I690)‎
Birth omkring 1640 40 25
Death 1687 ‎(Alder 47)‎ Veldbech, Jerne, Skads
Hustru
Anne Sørensdatter ‎(I691)‎
Birth omkring 1640
Death 8 februar 1729 ‎(Alder 89)‎ Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
nr.1
Datter
Mette Hansdatter Lykke ‎(I720)‎
Birth Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
Death Skånsager
nr.2
Søn
Søren Hansen Lykke ‎(I718)‎
Birth omkring 1670 30 30 Gjesing, Bryndum, Skast, Ribe
Death 1733 ‎(Alder 63)‎ Gjesing, Bryndum, Skast, Ribe
nr.3
Søn
Hans Hansen Lykke ‎(I2111)‎
Birth omkring 1670 Velbæk, Jerne
Death 1723 ‎(Alder 53)‎ Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
5 år
nr.4
Søn
Christen Hansen Lykke ‎(I124)‎
Birth 18 august 1674 34 34 Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
Death 15 september 1740 ‎(Alder 66)‎ Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
4 år
nr.5
Datter
Kirsten Hansdatter Lykke ‎(I719)‎
Birth 1679 39 39 Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
Death 1739 ‎(Alder 60)‎ Velbæk, Jerne, Skast, Ribe
13 år
nr.6
Datter
Dorthe Hansdatter Lykke ‎(I717)‎
Birth 1692 52 52 Esbjerg, Jerne, Skast, Ribe
Death 1737 ‎(Alder 45)‎ Gjesing, Bryndum, Skast, Ribe