Hans Jepsen Skrædder  ‎(I777)‎
Given Names: Hans Jepsen
Surname: Skrædder

Køn: MandMand
      

Birth: 1720 30 Gesing
Death: 1 august 1790 ‎(Alder 70)‎ Sædding, Guldager

Fakta og detaljer om personen
Noter

Shared Note
Hans Jepsen Skræder er født omkring 1720 i Gesing. Han døde 1790 i Sædding i en alder af 70 år og blev begravet den 1. aug. på Guldager kirkegård.
Han blev gift omkring 1746 med "Ulkendt" og deres første barn fødtes 1747. Det har ikke været muligt at finde hendes navn. Ved indførelsen i kirkebogen af hendes død har præsten blot skrevet: 26 .maj 1785 begravet Hans Jepsens hustru af Sædding, 67 år . Hun må således være født omkring 1718, men hvor - det vides ikke. Det er dog meget tænkeligt, at hun er fra Sædding,
siden de havner der.
Hans Jepsen gifter sig igen den 23 . febr.1786 med Karen Bertelsdatter fra Forum . Kirkebogen siger, at de blev "brudeviede i huset formedels mandens svagheds skyld". Om tilnavnet Skræder skyldes, at han har været bondeskrædder, er uvist. Det er dog meget tænkeligt, at der er forbindelse til den Jonas Pedersen Skræder, der levede i Sædding til 1741 og havde en datter, Kirsten Jonasdatter, med hvem Hans Jepsen måske blev gift? Denne hypotese bestyrkes af følgende: 1745 er Kirsten Jonasdatter mellem fadderne ved Søren Smeds Peders dåb i Sædding. 1749 er det Hans kræders hustru i Sædding, der bærer Søren Smeds Hans til dåben. Hans Jepsen har en halvbror, Jens Nielsen, i Gesing. Han bliver gift 1756. 1757 er Hans Jepsen blandt fadderne ved Jens Nielsens Karens dåb, og året efter er det Kirsten Jonasdatter, Sædding , der bærer Jens Nielsens Karen til dåben. 1765 bliver Jens Nielsens Hans i Gesing båret af Kirsten Jonasdatter, Sædding, og året efter er Hans Jepsen blandt fadderne, da Jens Nielsens Niels bliver døbt .
På grund af disse sammentræf tror jeg, at Kirsten Jonasdatter er han hustru, men beviset mangler .
1754 er Hans Jepsen blandt vidnerne i en længere sag, hvor en hosptalsbonde i Sædding beskyldes for at have stjålet noget talg fra natmanden på Forum hede, ja, der var endda digtet en smædevise om forholdet.
Den 18. april 1767 køber Hans Jepsen Skræder i Sædding det sted,
hvorpå han bor. Sælgeren er Niels Hansen Starbeck i outrup .
Ejendommen er på 0- 1- 2- 2 tdr.hartkorn . Ved samme lejlighed erhverver
han et gadehus i Sædding. Den samlede købesum er 132 rdl .
1776 køber Hans Jepsen i Sædding på en dødsboauktion i Hjerting
"1 liden fybrskab med 2 rum , uden nøgle og lås, for l mark 9 skilling,
1 gammel stol med halmsæde 8 Skilling, l fyhrskammel 5 skilling og 1 liden fyhr kiste uden låg 5 skilling" .
Den 23 . jan.1779 sælger Hans Jepsen gadehuset med tilhørende kålhave
til Christen Jørgensen i Strandby, mens ejendommen overgår til en svigersøn .
Skøde dateret 23 . jan .1779:
Hans Jepsen Skræder i Sædding har solgt til Jens Nielsen af Fourfeld det sted i bemeldte Sædding, jeg påbor. Skatter af hartkorn efter den mig derpå meddelte skødes formelding af 18. apr .1767 1 skp . 2 fdk. 2 alb., hvilket sted med alt hvad dertil hører med bygninger og besætning osv. Jens Nielsen har betalt mig den accorderede købesum 98 rdl. Underskrevet Hans HIS Jepsen . ‎(HIS med blokbogstaver . Han har sikkert ikke kunnet skrive)‎.
Samme dag blev der skrevet aftægtskontrakt, der blev fornyet 1786
efter det andet giftermål, men de har ikke været til at finde, fordi de sikkert aldrig er blevet tinglæst. Ejendomshandelen blev først tinglæst 1811, mange år efter Hans Jepsens død, da datteren Karen solgte stedet til sin søn.
I Ribe amts skifteprotokol for 1790 er der skifte efter aftægtsmand
Hans Jepsen i Sædding, gift 1 . g .m. afgangne .....•..... 2 . g .m. Karen
Bertelsdatter hos selvejeren Jens Nielsen i Sædding by . Arvinger:
afdødes efterlevende enke Karen Bertelsdatter med antagen lavværge
Knud Nielsen af Sædding og den sal . mands i 2 ægteskaber avlede børn
nemlig af 1 . ægteskab en søn, Peder Hansen, myndig, boende i Hjerting, og en datter, Karen Hansdatter, gift med ovennævnte Jens Nielsen her på stedet, som farer til søs og nu er fraværende, men på hans vegne valgte Karen Hansdatter Thomas Pedersen af Ravnsbjerg, som til den ende indfandt sig.
I 2 . ægteskab med bemeldte nu efterlevende enke en søn, Hans Hansen,
i 4 . år, formynder hans halve broder, Peder Hansen, Hjerting.
Først fremlagdes 2 aftægtskontrakter opsat mellem Hans Jepsen og hans svigersøn Jens Nielsen her på stedet, dateret 23 . jan . 1779 og 18 . febr . 1786 , der begge lyder no . 2 og 3 .
Peder Hansen Skræder af Hjerting som enkens stedsøn fordrede tilgodehavende for hans sal. faders ophold i hans langvarige sygdomstid, i alt 11 rdl . Aktiverne udgjorde 12 rdl.14 sk. Passiverne 29 rdl. 5 sko Intet at arve .
I forbindelse med et skifte fra Sønderris 1799 nævnes, at Hans Jepsens enke er fæster af noget jord uden bygninger, hartkorn 3 skp. og 1 1/4 td . , hvoraf hun svarer 1 rdl . og 1 dags arbejde i årlig landgilde .
Fra Hans Jepsens første ægteskab kendes 4 børn:
1. Else Hansdatter f . 1747, d. som barn.
2. Karen Hansdatter f .1749, d .1832 i Sædding, g .1778 m. Jens Nielsen
f . omkr.1753 i Fourfeld, d . 1804 på havet ‎(Nordsøen)‎ .
3. Peder Hansen f . omkr .1753, d .1804 i Hjerting, g .1775 m.Karen Sørensdatter f . 1743 i Hjerting, d.1817 i Hjerting.
4) Else Hansdatter f.omkr. 1759, d .1785 i Sædding.
I andet ægteskab 1 barn:
1. Hans Hansen f.1786 , d .?


f . omkr.1753 i Fourfeld, d . 1804 på havet ‎(Nordsøen)‎ .
3) Peder Hansen f . omkr .1753, d .1804 i Hjerting, g .1775 m.Karen Sø:
rensdatter f . 1743 i Hjerting, d.18l7 i Hjerting.
4) Else Hansdatter f.omkr. 1759, d .1785 i Sædding.
I andet ægteskab l barn:
l) Hans Hansen f.1786 , d .
2) Karen Hansdatter f .1749, d .1832 i Sædding, g .1778 m. Jens Nielsen
f . omkr.1753 i Fourfeld, d . 1804 på havet ‎(Nordsøen)‎ .
3) Peder Hansen f . omkr .1753, d .1804 i Hjerting, g .1775 m.Karen Sø:
rensdatter f . 1743 i Hjerting, d.18l7 i Hjerting.
4) Else Hansdatter f.omkr. 1759, d .1785 i Sædding.
I andet ægteskab l barn:
l) Hans Hansen f.1786 , d .


View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Jep Knudsen ‎(I781)‎
Death 9 juni 1729 Gesing - Bryndum Kirke
Mor
Karen Johansdatter ‎(I782)‎
Birth omkring 1690
Death 6 februar 1757 ‎(Alder 67)‎ Gesing, Bryndum
nr.1
Bror
N.N Jepsen ‎(I2104)‎
Death 1725
nr.2
Søster
N. N Jepsdatter ‎(I2105)‎
Death 1727
nr.3
Hans Jepsen Skrædder ‎(I777)‎
Birth 1720 30 Gesing
Death 1 august 1790 ‎(Alder 70)‎ Sædding, Guldager
2 år
nr.4
Søster
Birgitte Jepsdatter ‎(I2103)‎
Birth 1722 32
Death 1725 ‎(Alder 3)‎
6 år
nr.5
Søster
Valborg Jepsdatter ‎(I2106)‎
Birth november 1727 37 Gjesing, Bryndum, Skads, Ribe
Death september 1791 ‎(Alder 63)‎ Gjesing, Bryndum, Skads, Ribe
Faderens familie med Ukendt ‎(ukendt)‎
Far
Jep Knudsen ‎(I781)‎
Death 9 juni 1729 Gesing - Bryndum Kirke
Stedmor
nr.1
Halvbror
Christen Jepsen ‎(I105)‎
Birth omkring 1688 Gesing, Bryndum
Death 1 maj 1763 ‎(Alder 75)‎ Bryndum Kirke
Personens familie med Kirsten Jonasdatter
Hans Jepsen Skrædder ‎(I777)‎
Birth 1720 30 Gesing
Death 1 august 1790 ‎(Alder 70)‎ Sædding, Guldager
-2 år
Hustru
 
Kirsten Jonasdatter ‎(I778)‎
Birth omkring 1718
Death 26 maj 1785 ‎(Alder 67)‎ Sædding

Marriage: omkring 1746
2 år
nr.1
Datter
Else Hansdatter ‎(I2097)‎
Birth 24 december 1747 27 29 Sædding
Death død som barn
2 år
nr.2
Datter
Karen Hansdatter ‎(I681)‎
Birth 30 november 1749 29 31 Guldager, Skast, Ribe
Death 6 september 1832 ‎(Alder 82)‎ Guldager, Skast, Ribe
3 år
nr.3
Søn
Peder Hansen ‎(I2098)‎
Birth omkring 1753 33 35 Sædding, Guldager
Death 21 januar 1804 ‎(Alder 51)‎ Hjerting, Guldager, Skads, Ribe
6 år
nr.4
Datter
Else Hansdatter ‎(I2100)‎
Birth omkring 1759 39 41 Sædding
Death 19 februar 1786 ‎(Alder 27)‎ Sædding, Guldager
Personens familie med Karen Bertelsdatter
Hans Jepsen Skrædder ‎(I777)‎
Birth 1720 30 Gesing
Death 1 august 1790 ‎(Alder 70)‎ Sædding, Guldager
Hustru
Karen Bertelsdatter ‎(I2101)‎
Birth Forum
Death 21 marts 1821 Sædding, Guldager

Marriage: 22 juli 1786 -- Guldager Kirke
-6 måneder
nr.1
Søn
Hans Hansen ‎(I2102)‎
Birth 18 januar 1786 66 Sædding, Guldager