OPTO2  El digaram

           Pulsudgang fra f.eks. måler hvor 2 anlæg skal bruge samme signal.

          

 

                       24V AC signal med galvanisk adskilt udgang til styreenhed.

              

                        Anvendes f.eks. ved ombygning af gamle anlæg.